Maurizio Pecoraro -Fashion Show F/W 2017
MAURIZIO PECORARO
Fashion Show FW 2017
Milan February 2017